• Week van de Alfabetisering

    Het is de Week van de Alfabetisering. In deze week besteden we extra aandacht aan het belang lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer.
    Het is nog steeds geen vanzelfsprekendheid dat (groot)ouders dit kunnen. Ze missen daardoor veel informatie over bijvoorbeeld de voetbal van hun (klein)kind.

    Door dit filmpje van de Stichting Lezen en Schrijven over de ‘Voetbalpapa’ te delen op onze site willen we de bewustwording vergroten over dit thema.