• Stichting Hope for Romy

    Internos steunt de stichting Hope for Romy: www.hopeforromy.nl.
    Romy heeft de ziekte van Lyme. Via een behandeling in het buitenland krijgt Romy de mogelijkheid om stamceltherapie te krijgen. Dit brengt de nodige kosten met zich mee en daarom hebben haar ouders deze stichting opgericht. Om een duwtje in de goede richting te geven, zal er a.s. zaterdag een donatiebox in de kantine staan en zullen er chocoladerepen € 2,50 verkocht worden, waarvan de opbrengst naar de stichting gaat.

    Bij voorbaat dank aan iedereen die hieraan mee wil werken!