• Uitgangspunten voor iedereen

  Uitgangspunten voor iedereen

  Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Internos willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief, zonder dat de prestaties daaronder hoeven te lijden. Noem het maar onze algemene reglementen alsmede de te hanteren gedragsregels en onze normen & waarden.  

  Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

  • Respect voor iedereen op en om het veld, ongeacht zijn/haar culturele achtergrond en geloofsovertuiging. Ga met mensen om zoals u wilt dat ze ook met u omgaan. Dit betekent dit dat er geen onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld toegelaten wordt.
  • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
  • Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.
  • De speler is er voor het team en het team is er voor de speler.
  • Aandacht en zorg voor de accommodatie en het materiaal van v.v. Internos.
  • Alle leden checken regelmatig de website www.vvinternos.nl op actuele informatie. Leden zorgen er voor dat zij bekend zijn met mededelingen op de website.
  • Gebruik van drugs past niet binnen de (voetbal)sport en wordt derhalve niet getolereerd. Vaststelling van druggebruik zal leiden tot royering uit de vereniging.

   Het bestuur van v.v. Internos