• Sponsoring Internos

  Wat ambieert Internos?
  De ambitie van Internos is om de vereniging verder te verbreden en professionaliseren, zodat voetbal voor iedereen kan zijn. De club streeft ernaar om met het eerste elftal en de verschillende senioren en jeugd selectie elftallen zo hoog mogelijk te spelen. Daarnaast willen wij onze jeugd een veilige en plezierige omgeving bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen, niet alleen in het voetbal maar ook op het gebied van sportiviteit en respect. Internos is van mening dat de vereniging een sociaalmaatschappelijke functie heeft en hier probeert de club dan ook invulling aan te geven.

  Wat is hier voor nodig?
  Natuurlijk kan een vereniging als Internos niet zonder vrijwilligers. Zonder onze betrokken en enthousiaste vrijwilligers zou onze vereniging niet bestaan. Maar met vrijwilligers alleen kunnen we onze ambities niet nastreven. Voor een vereninging van 700 leden zijn goede trainers, faciliteiten, materialen en een goede accommodatie noodzakelijk.

  Om dit te bereiken en te behouden spelen onze sponsoren een grote rol. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk en proberen de sponsorcondities voor hen dan ook zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

  U kunt contact opnemen met de leden van de sponsorcommissie of mailen naar sponsor@vvinternos.nl