• Kleedkamer gebruik bij wedstrijden, komende tijd

    Zoals eerder in de nieuwsbrief is vermeld is er per categorie het volgende afgesproken:

    1. pupillen teams  geen kleedkamer;
    2. junioren teams (vanaf JO15) 1 kleedkamer;
    3. senioren teasms  2 kleedkamers indien mogelijk; voor uit-team wel, thuis-team kan in 2 shifts gebruik maken van 1 kleedkamer als dat nodig is bij drukte.

    Bestuur vv Interno