• Reglement Kledingfonds

  1. Het kledingfonds van vv Internos stelt zich ten doel om ieder team van een correct en uniform Clubtenue te voorzien. Het kledingfonds valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
  2. Het beheer van het kledingfonds is in handen van de Kledingfonds Commissie hierna te noemen KC, die tevens verantwoordelijk is voor de organisatie van de uitvoering. De coördinatoren van de diverse leeftijdsgroepen, de vertegenwoordiger van de seniorenteams, de trainers en leiders ondersteunen desgevraagd de KC ten behoeve van een goede, praktische uitvoering.
  3. Contact met KC: kledingfonds@vvinternos.nl 
  4. Contactpersoon KC: zie website. 
  5. Vv Internos vraagt een financiële bijdrage van € 85,00 (vijfentachtig Euro en nul Eurocent) voor het fonds per 3 (drie) jaar / per spelend lid. 
  6. De kleding is eigendom van de vereniging. Deze wordt aan het begin van start kledingfonds door de speler opgehaald bij Bruba Sport Etten-Leur. De individuele speler is verantwoordelijk voor het zijn kleding en tas. De spelers dan wel ouders/verzorgers ondertekenen bij ontvangst van de kleding een gebruiksovereenkomst en voldoen de financiële bijdrage. De ondertekende gebruiksovereenkomst wordt gearchiveerd door de KC. 
  7. Keepershandschoenen vallen niet onder de regeling van het kledingfonds.
  8. Het wedstrijdtenue (wedstrijdshirt, -broek en -kousen) mag uitsluitend tijdens voetbalwedstrijden van vv Internos worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden. Het presentatie / warming-up pak mag uitsluitend op wedstrijddagen gebruikt worden en dus niet tijdens de training of andere gelegenheden. Voor uitzonderingen zal ten aller tijden toestemming verleend dienen te worden door KC. 
  9. Indien tijdens gebruik conform voorgaand punt schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij Bruba Sport Etten-Leur.
   Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan Bruba Sport Etten-Leur. Het beschadigde kledingstuk moet zo snel mogelijk worden ingeleverd bij Bruba Sport Etten-Leur zodat deze voor vervanging zorg kan dragen.
  10. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding of sporttas anders dan hiervoor bedoelt, dient dit door de speler dan wel ouders/verzorgers te worden gemeld. De schade wordt per direct opgenomen door Bruba Sport Etten-Leur. Bruba Sport Etten-Leur zal zorgdragen voor vervanging of reparatie. Daarnaast wordt het beschadigde kledingstuk of sporttas zo snel mogelijk ingeleverd. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan Bruba Sport Etten-Leur. Bij vermeende diefstal moet een proces verbaal van aangifte van de politie worden voorgelegd.

  Vast gesteld door het bestuur van vv Internos.

  Datum: 01-07-2017

  Bruikleenovereenkomst