• Kleding enquête v.v. Internos

    In aanvulling op het besluit van de ALV van 13 februari 2020 is zoals toegezegd een enquête uitgezet onder onze leden die direct betrokken zijn bij de wedstrijdactiviteiten van onze teams, dit zijn spelende leden, trainers en begeleiders van de teams op zaterdag of zondag. Deze enquête is ter inventarisatie van de keuze voor het wedstrijdtenue vanaf het seizoen 2020-2021. Mede door de vreemde situatie de laatste periode, heeft het uitzetten van deze enquête wat langer op zich laten wachten, onze excuses hiervoor. Wij hopen op een goede respons van onze leden, zodat we een weloverwogen keuze kunnen maken op basis van de mening van onze leden.

    In de uitnodigende mail staat nadere toelichting omtrent de inhoud en werking van de enquête. De enquête kan worden ingevuld tot en met zondag 10 mei, daarna zullen de antwoorden worden verwerkt. Op basis daarvan zal een besluit worden genomen, en dit wordt natuurlijk naar onze leden gecommuniceerd. Indien je de enquête niet hebt ontvangen is het advies om eerst in de "spam" van je bij Internos bekende mailadres te kijken. Is hij daar ook niet terecht gekomen stuur dan een mail naar kledingfonds@vvinternos.nl, met je naam en je mailadres. Op basis daarvan krijg je dan een reactie waarom er geen uitnodiging is verstuurd, of wordt deze alsnog aan je verzonden.


    Wij hebben er het volste vertrouwen in dat jullie ons gaan voorzien van mooie inbreng!


    Kledingcommissie v.v. Internos