• Internos 2.0 in beweging gaat verder

  Internos 2.0 nog steeds in beweging!
  Onder dit motto wil VV Internos met bestuur, leden, vrijwilligers en ouders een vernieuwingsproces starten om een moderne en sociale voetbalclub te worden, waar met plezier voetbal wordt gespeeld en met gezamenlijke inspanning een prettige Internos sfeer wordt gecreëerd. Graag brengen wij u op de hoogte van de eerste stappen die zijn gemaakt en willen wij jullie uitnodigen om ook in te stappen en mee te helpen aan deze vernieuwingen.
  Internos 2.0 wordt gecoördineerd door George Koster, interne begeleider VV Internos en Jordi Dekker, externe begeleider KNVB. Met een selecte groep leden is er in de afgelopen weken gediscussieerd over het reilen en zeilen binnen de club en gebrainstormd over Internos 2.0. Hieruit zijn 7 gebieden gedefinieerd die een moderniseringsslag zouden moeten ondergaan:

  1. Communicatie: efficiënt en effectief communiceren, gebruik makend van moderne communicatie middelen en media
   Verenigingsstructuur: Platte organisatie met zelfsturende teams, herkenbaar voor de leden
   Financiën: Heldere en professionele opzet in lijn met de verenigingsstructuur en plannen
   Technische zaken: Organisatiestructuur en passend kader die de spelende leden met passie en plezier voetbal leren spelen
   Vrijwilligers beleid: Samen werken aan en met de club
   Accommodatie: Correct beheer en onderhoud
   Sociale activiteiten: Ongedwongen sfeer organiseren van activiteiten die de club binding en plezier bevorderen

  Voor iedere categorie is een werkgroep samengesteld behalve voor de laatste 2 daar deze de minste prioriteit hadden.  
  Op dinsdag 29 en donderdag 31 augustus, telkens om 19.30 uur, gaat iedere werkgroep hun aandachtspunten verder uitwerken om uiteindelijk tot concrete actieplannen te komen. Geïnteresseerde leden, ouders en vrijwilligers zijn van harte welkom om een of meerdere werkgroepen te ondersteunen. Graag even aanmelden op onderstaand contact emailadres.
  Op donderdag 14 september om 19.30 uur is er een algehele presentatie voor de hele vereniging waarin de werkgroepen hun eerste concept zullen presenteren.
  Voor vragen, informatie of aanmelden voor de bijeenkomsten graag een bericht naar projecten@vvinternos.nl