• Indexering contributie 2019-2020

  Conform het besluit van de ALV vindt jaarlijks een indexering van de contributies voor spelende leden plaats op basis van de consumentenprijsindexcijfers van het CBS. Deze indexering wordt bepaal door de consumentprijsindex (afgeleid) van juni van het vorige jaar te vergelijken met hetzelfde cijfer van juni voor dit jaar.

  Dit betekend voor het seizoen 2019-2020
  CPI afgeleid juni 2018 = 102,65
  CPI afgeleid juni 2019 = 104,32
  Prijsindexcijfer t.b.v. contributie = 104,32 / 102,65 = 1,016

  Dit heeft de volgende gevolgen voor de contributies, met afronding naar beneden op hele euro's:
  Pupillen € 104,00 (26,00 per kwartaal) wordt € 105,00 (26,25 per kwartaal)
  Junioren € 124,00 (31,00 per kwartaal) wordt € 126,00 (31,50 per kwartaal)
  Senioren € 173,00 (43,25 per kwartaal) wordt € 175,00 (43,75 per kwartaal)


  Namens het bestuur v.v. Internos,
  Edwin Mathijssen (penningmeester)