• In Memoriam Eldwin van Cauter

  Dit weekend ontvingen wij het bericht dat na een kort ziekbed Eldwin van Cauter op zaterdag 1 september is overleden. Eldwin was een graag gezien lid en persoon binnen onze vereniging. Hij was altijd bereid om te helpen waar nodig een heeft dan ook veel voor Internos betekend. De laatste jaren kenden we hem natuurlijk het beste van de wedstrijden van ons eerste elftal waar hij zorgdraagde voor het opmaken en uitdelen van de wedstrijdboekjes. Natuurlijk was hij natuurlijk ook een zeer enthousiast en trouwe supporter van zijn zonen en kleinkinderen, die allemaal ook bij Internos voetballen of hebben gevoetbald.

  Wij wensen Ria, Brian, Steve, kleinkinderen en overige gezins- en familieleden veel sterkte de komende periode.

  Bestuur v.v. Internos

  Vanuit de familie ontvingen wij onderstaand bericht:

  Met pijn in ons hart informeren wij U over het overlijden van onze lieve papa en echtgenoot Eldwin van Cauter. Hij is afgelopen zaterdag vredig gestorven in de nabijheid van zijn vrouw en kinderen. Hij heeft hard gevochten maar verloren. We zijn trots op hem en gunnen hem nu zijn verdiende rust.

  Conform zijn wens zal de crematie plechtigheid in besloten kring plaatsvinden. Wij bieden U graag de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen bij hem thuis op dinsdag

  4 september tussen 14.00 - 16.00 uur of 19.00 -21.00 uur. Uw komst hoeft van tevoren niet aangemeld te worden.

  Mocht U nog vragen hebben, dan kunt U contact opnemen met Steve van Cauter (06-11363848)

  Met vriendelijke groet

  Ria, Brian en Steve