• Coronamaatregelen vv Internos

  VV Internos houdt zich aan de KNVB richtlijnen.

   

  De KNVB heeft verschillende protocollen opgesteld.

   

  Regels voor vv Internos: 

  Update 15 januari 2022

  Na de persconferentie van vrijdag 14 januari mogen we weer trainen binnen de regels. De kantine en kleedkamers blijven helaas nog even dicht.

  Iedereen kan weer trainen op zijn eigen trainingstijd.

  Ook op zaterdag is er ruimte om te komen trainen, of het spelen van onderlinge wedstrijden. Graag in overleg, voor vragen kun je je melden bij de secretaris. Secretaris@vvinternos.nl

  Wij mogen weer gaan trainen, maar dat doen we natuurlijk wel binnen de geldende regels.

  Voor alle leden/voetballers gelden dan ook de volgende regels:

  • Ons sportpark is alleen toegankelijk voor trainers en spelers!
  • Ouders kunnen spelers ophalen en afzetten via de parkeerplaats, dit ook rekening houdend met 1,5 meter afstand!
  • Bij klachten blijf je thuis en doe je direct een test.
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Was vaak je handen
  • Hoest en nies in je elle boog
  • Wij schudden geen handen, delen geen boks uit, maar complimenten mogen wel!
  • Wij respecteren elkaar en genieter ervan dat we weer kunnen sporten!

  Mochten er nog vragen zijn over bovenstaande, stuur dan een mail naar secretaris@vvinternos.nl

  Blijf gezond!

  Het bestuur.         

   

  Update 28 november 2021

  Als aanvulling n.a.v. de persconferentie van afgelopen vrijdag hebben we vanuit de KNVB het volgende doorgekregen:

  Vanaf 28 november 05.00 uur gelden de volgende regels voor de sport.

  • Na 17.00 uur moeten de sportaccommodaties dicht zijn.
  • Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur (wedstrijd of training) is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand. Ter verduidelijking, dit mag dus niet plaatsvinden op de sportaccommodatie zelf.

  Het mag duidelijk zijn, dat alle activiteiten na 17:00 de komende weken geen doorgang kunnen vinden. Door de week blijft ons sportpark in de avond gesloten.

  Houdt als speler/team vooral de berichtgeving over je wedstrijden goed in de gaten. Er zullen wedstrijden vervroegd of uitgesteld moeten worden i.v.m. de sluiting van het sportpark om 17:00 u. Dit zal niet alleen de wedstrijden die na 15:00 u starten treffen.

  Ook voor komende weekenden geldt de CTB controle.

  Op zaterdag van 8.30 – 15.00 uur en zondag van 9.00 – 13.00 uur zal Scorpions Security de hele CTB controle op zich nemen. Deze wordt op zaterdag uitgevoerd bij de ingang naar de kantine via de achter ingang en bij de noodingang naar de kleedkamers. Op zondag alleen bij de kantine via de achter ingang.

  De volgende regels dienen in acht genomen te worden:

  • Alleen spelende leden, hun leiding en Internos vrijwilligers zijn welkom op ons sportpark
  • Iedereen van 18 jaar of ouder dient bij binnenkomst middels een Corona Check app aantonen dat zij gevaccineerd zijn of een digitale Corona Toegangsbewijs dat zij voor deze dag getest zijn.
  • Iedereen van 18 jaar of ouder dient bij de Corona check zich ook te kunnen legitimeren
  • Na de check ontvang je een Internos pols bandje dat je zichtbaar in onze accommodatie draagt waardoor je gedurende de dag niet meer hoeft te worden gecheckt.
  • Door de week blijft de kantine gesloten (om 17.00 uur sluiten van alle horeca)
  • De organisatie van vergaderingen of bijeenkomsten in de bestuurskamer dienen deze corona check zelf uit te voeren

  Mochten er nog vragen zijn dan graag een bericht aan secretaris@vvinternos.nl

   

   

  Update 25 november 2021

   

  Met ingang van komend weekend wordt de CTB controle op onze accommodatie opgeschaald om jullie en onze gezondheid beter te borgen.

   

  Op zaterdag van 8.30 – 15.00 uur en zondag van 9.00 – 13.00 uur zal Scorpions Security de hele CTB controle op zich nemen. Deze wordt op zaterdag uitgevoerd bij de ingang naar de kantine via de achter ingang en bij de noodingang naar de kleedkamers. Op zondag alleen bij de kantine via de achter ingang.

   

  De volgende regels dienen in acht genomen te worden:

   

  • Alleen spelers, hun (bege)leiding en Internos vrijwilligers zijn welkom op ons sportpark
  • Iedereen van 18 jaar of ouder dient bij binnenkomst middels een Corona Check app aantonen dat zij gevaccineerd zijn of een digitale Corona Toegangsbewijs dat zij voor deze dag getest zijn.
  • Iedereen van 18 jaar of ouder dient bij de Corona check zich ook te kunnen legitimeren
  • Na de check ontvang je een Internos polsbandje dat je zichtbaar in onze accommodatie draagt waardoor je gedurende de dag niet meer hoeft te worden gecheckt.
  • Door de week blijft de kantine gesloten (om 20.00 uur sluiten van alle horeca)
  • De organisatie van vergaderingen of bijeenkomsten in de bestuurskamer dienen deze corona check zelf uit te voeren
  • Het gebruik van de kleedkamers door de week voor trainingen en wedstrijden dient door de leiding zelf te worden uitgevoerd.

   

  Mogelijk dat de persconferentie van aanstaande vrijdag of in het verder verloop van de pandemie bovenstaand weer kunnen wijzigen. Wij houden jullie op de hoogte.

   

  Voor aanstaande zaterdag maken we nog wel een uitzondering dat een kind met een ouder van 9.30 – 12.30 uur hun verkochte speculaas mogen afhalen aan de achterzijde onder de luifel.

   

  Mochten er nog vragen zijn dan graag een bericht aan secretaris@vvinternos.nl

   

   

   

  Update 18 november 2021

   

  De controle op het CTB (corona Toegangsbewijs) wil Internos met haar eigen leden organiseren voor al haar leden en bezoekers. Dit doen wij uit respect voor onze eigen gezondheid en die van een ander. Alle thuis spelende teams dragen die verantwoording op de naleving van de CTB check.

   

  Vorige week is door de late en te onduidelijke berichtgeving het niet gegaan zoals het gewenst was en teams niet zijn komen opdagen. Hierover is er enige frustratie ontstaan. Komend weekend gaan we het opnieuw organiseren met de steun van de seniorenteams.

   

  Door de gewijzigde maatregelen per 13 november (helemaal beneden) zijn de controles voor alle jeugdteams en hun begeleiding niet meer nodig. Onderstaand geldt dus alleen voor alle senioren teams! 

   

  • 1 vrijwilliger van ieder team meldt zich een uur voor aanvang van zijn / haar wedstrijd in de kantine en kunnen daar polsbandjes en telefoons voorzien van QR check app ophalen. Deze liggen in het kastje onder het koffiezetapparaat. Nadat de laatste is gecontroleerd kan je met je team mee;
  • De teamleiders wijzen de vrijwilliger per toerbeurt aan, deze ontvangt het complete bezoekende team en wijst hen op de corona maatregelen binnen Internos;
  • Het halletje ingang kantine is ingericht als Corona check ruimte en dient bemand te zijn door iemand met de check app;
  • De nooddeur bij kleedkamer A1 mag gebruikt worden als kleedkamer uit- en ingang voor voetballers die al zijn gecheckt en in bezit zijn van het polsbandje.
  • Alle andere deuren van het complex blijven gesloten. Denk hierbij aan zijdeur bij leiderskamer, deur bij hoofdveld B kleedkamers, nooddeur B kleedkamers (zal wel altijd open moeten kunnen).
  • De rokers dienen ook via de hal naar buiten te gaan en weer naar binnen, op vertoon van het polsbandje.

   

  Bij geen groen scherm wordt je niet toegelaten tot de accommodatie.

   

  Wij vragen vrijwilligers om mee te helpen met het testen. Meld je snel aan: secretaris@vvinternos.nl

   

  Indien er zich gedurende de dag zaken voordoen die tegen de afspraken ingaan, dan verzoeken wij je om deze per email te melden aan secretaris@vvinternos.nl  Onderneem in ieder geval geen eigen actie maar laat het bestuur dit verder centraal bespreken. Dit geldt ook voor mogelijke “discussies” aan het checkpoint. De vrijwilligers die zich inzetten voor het checken, krijgen gratis consumpties tijdens hun dienst.

   

  Wij verzoeken spelers, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers en andere betrokkenen om een bezoek aan de kantine zo kort mogelijk te laten duren en daarna de accommodatie te verlaten. Zo dragen wij als voetbalvereniging bij aan het terugdringen van de besmettingen en hopen we dat straks het publiek bij wedstrijden en trainingen en het gezellige clubleven weer mogelijk wordt.

   

  Wij hopen op ieders medewerking en een goede voortzetting van de competitie!

   

   

   

  De belangrijkste maatregelen vanaf 13 november a.s.

   

  • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
  • Daar waar geen CTB-plicht geldt, is het houden van 1,5 meter afstand verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder;
  • Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet toegestaan;
  • Kantines zijn gelijkgesteld aan de “gewone” horeca. Dat betekent dat ook deze om 20.00 uur gesloten dienen te worden. Zij mogen overigens vanaf 06.00 ’s ochtends open zijn;
  • Bij het betreden van een binnen locatie op een sportlocatie zoals kleedkamers, toiletten en kantines geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar. Dit geldt dus ook voor de buitenterrassen;
  • Placering in kantines en op buitenterrassen is verplicht;
  • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
  • Afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de CTB-plicht, maar een mondkapje is dan wel verplicht;
  • Strikt noodzakelijke “rijouders” van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel. Zij hoeven daarom geen CTB te laten zien. Echter bij het betreden van de horeca wel;

   

   

   

  Update vanaf 12 november 2021

   

  Belangrijkste punt is dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen welzijn en daarmee ook respect toont voor die van een ander. De basisregels hiervoor zijn voor eenieder nu al wel bekend. Vanuit Internos willen wij de controle op het CTB (Corona Toegang Bewijs) met onze eigen leden organiseren voor onze leden en bezoekers.

   

  Iedereen is welkom op het sportpark, maar eenieder vanaf 18 jaar en ouder die gebruik wil maken van kantine, kleedkamer of toilet, dient eerst de QR check te hebben gedaan. Bij een positieve check ontvang je een polsbandje dat je zichtbaar moet dragen. Uiteraard bij negatief resultaat of bij geen CTB-bewijs kan geen gebruik gemaakt worden van onze accommodatie. Het checkpoint is duidelijk herkenbaar bij de ingang van de kantine.

   

  De bezoekers worden door de wedstrijdleiding en de leiders van de teams op de hoogte gebracht van onze maatregelen middels dit bericht.

   

  Mochten er zich gedurende de dag zaken voordoen die tegen de afspraken ingaan, dan verzoeken wij je om deze per email te melden aan secretaris@vvinternos.nl  Onderneem in ieder geval geen eigen actie maar laat het bestuur dit verder centraal bespreken. Dit geldt ook voor mogelijke “discussies” aan het checkpoint.

   

  Voor de controle worden de ouders van de thuis spelende jeugd (zie website voor het programma) ingeschakeld op zaterdagochtend en thuis spelende senioren op zaterdag middag en zondag (zie website voor het programma). In dagdelen van 2 uur worden 4 personen ingezet om deze taak, na uitvoerige instructies, uit te voeren. Naast consumpties voor de vrijwilligers die zich inzetten voor het checken, ontvangt het bijbehorende team een extraatje.
  Het bestuur stelt in samenwerking met de leiders en de jeugdcommissie een schema hiervoor op.

   

  Betreffende de controle:

   

  • Hal van onze kantine dient als hoofdentree, hier wordt gecontroleerd op de Corona Check app.
  • Nooddeur bij kleedkamer A1 mag gebruikt worden als kleedkamer uitgang en ingang voor voetballers, hier zal ook een controlepost vanuit kleedkamer A1 zijn.
  • De hal dient altijd bemand te zijn met iemand die de QR app checkt. Als de wedstrijden afgelopen zijn, mag de uitgang bij kleedkamer A1 onbemand en dicht zijn.
  • Alle andere deuren van het complex blijven gesloten. Denk hierbij aan zijdeur bij leiderskamer, deur bij hoofdveld B kleedkamers en nooddeur B kleedkamers (zal wel altijd open moeten kunnen).
  • De rokers dienen ook via de hal naar buiten te gaan en weer naar binnen, op vertoon van het polsbandje.
  • Bij geen groen scherm wordt men helaas niet toegelaten tot de accommodatie.

   

  Wij hopen op ieders medewerking en een goede voortzetting van de competitie!

   

  Bestuur VV Internos

   

   

   

  Update vanaf 6 november 2021

   

  Niemand zal het zijn ontgaan dat er vanaf zaterdag 6 november aangescherpte maatregelen gelden in de sport. De KNVB heeft hiervoor de volgende nieuwe maatregelen aangekondigd voor de voetbal buitensport:

   

  Voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras geldt dat een CTB (Corona Toegangsbewijs) getoond moet worden.

   

  Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk aan trainers, coaches, leiders, onderhoudspersoneel en alle vrijwilligers. Ouders die meerijden naar uitwedstrijden moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen.

   

  De overheid heeft aangegeven er begrip voor te hebben als de praktische invoering niet direct geregeld is.

   

  VV Internos heeft de volle intentie om vanaf zaterdag 13 november alle nodige maatregelen gereed te hebben om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen. Hiervoor zal er intensief overleg zijn met de Gemeente en de Etten-Leurse sportverenigingen om tot een eensluidend wijze van aanpak te komen.

   

  Wij benadrukken dat iedereen binnen Internos ten alle tijde hun eigen verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de individuele als wel de gemeenschappelijke maatregelen. Laten we het onze (zeker oudere) vrijwilligers niet moeilijker maken dan het al is.

   

   

   

  Update vanaf 25 september 2021

   

  Er is een nieuw protocol verantwoord sporten voor aansluiting sporten bij de landelijke richtlijnen van de overheid en het RIVM vanaf 25 sept 2021, klik hier Protocol verantwoord sporten

   

  het bestuur.