• Coronamaatregelen vv Internos

  VV Internos houdt zich aan de KNVB richtlijnen.

  De KNVB heeft verschillende protocollen opgesteld.

  Regels voor vv Internos:

   

  Update 15 december 2020

  Het bericht van de regering is duidelijk. Dit nemen we dan ook heel serieus. Het bestuur heeft daarom besloten per direct de trainingen van de Senioren niet meer toe te staan op ons sportpark.

  Dit tot nader bericht.

  De jeugd kan de trainingen voortzetten zoals op dit moment al gebeurt.

   

  Update 14 oktober 2020

  Helaas moeten we er allemaal weer aan geloven.

  Zoals jullie dinsdagavond 13 oktober waarschijnlijk al vernomen hebben heeft de regering verdere maatregelen getroffen om de verspreiding van het corona-virus in te dammen. Dit betekent voor het voetbal, dat alle wedstrijden zijn afgelast. 

  Daarnaast hebben we nog de volgende maatregelen:

  • De trainingen voor de jeugd tot 18 jaar gaan gewoon door volgens het huidige trainingsschema. Ouders/verzorgers/toeschouwers zijn nog steeds niet toegestaan bij de velden. De kinderen kunnen worden gebracht en gehaald via de poort aan de grote parkeerplaats. 
  • De trainingen voor senioren gaan niet door.
  • De kantine en kleedkamers zijn gesloten.

  Bovenstaande geldt totdat het bestuur met andere mededelingen komt. We rekenen op de discipline van eenieder om zich daaraan te houden en hopen dat we dan snel weer open kunnen!

  Blijf gezond! 

  Met sportieve groet,
  Bestuur VV Internos

   

  Update 1 oktober 2020

  Beste allemaal,
  Maandag 28 september zijn er door de Nederlandse regering nieuwe corona maatregelen aangekondigd.
  Om toch gewoon te kunnen voetballen met inachtneming van de maatregelen hebben wij de volgende regels opgesteld:

  - Trainingen en wedstrijden gaan door zoals gepland.
  - Op trainingsavonden wordt de jeugd afgezet en opgehaald bij de poort aan de grote parkeeplaats.
  - Kleedkamers zijn tijdens trainingen nog steeds gesloten.
  - Gebruik kleedkamers tijdens wedstrijden zoals geldende regels: 

  • Kom bij trainingen en ook bij (oefen)wedstrijden zoveel mogelijk al omgekleed naar de club
  • Voor pupillen blijven de kleedkamers ook bij wedstrijden gesloten.
  • Voor Junioren geldt 1 kleedkamer per team, 1 leider per team mag bij in de kleedkamer, geen meerdere volwassenen.

  Betreffende de senioren:

  • Max. 8 personen in de kleedruimte en max. 2 personen tegelijkertijd onder de douche en houdt 1,5 meter afstand.
  • Indien de capaciteit het toelaat worden bij (oefen)wedstrijden 2 kleedkamers toegewezen. Indien dat niet lukt kleden teams zich in groepen van max. 8 personen na elkaar om. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team zelf om hier zorg voor te dragen!
  • Ook voor wedstrijdbesprekingen en tijdens de rust van wedstrijden kunnen de kleedkamers dus niet worden gebruikt.

   - Als je een uitwedstrijd speelt, lees vooraf informatie op de site van de desetreffende club zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
  - Probeer bij het verzamelen voor een uitwedstrijd zo veel mogelijk gebruik te maken van de parkeerplaats en verzamel niet op het 
  sportpark.
  - Toeschouwers (ook ouders) zijn niet toegestaan.
  - Begeleiders Teams, maximaal 3 van Internos en 6 van de tegenstanders toegestaan.
  - De kantine blijft gesloten
  - Na trainingen en wedstrijden graag zo snel mogelijk ons sportpark verlaten.

   Laten we er samen voor gaan zorgen dat we, door het respecteren van bovenstaande regels, kunnen blijven voetballen op ons sportpark!

  Blijf gezond!

  Bestuur vv Internos

   

  Update 28 september 2020

  Beste Allemaal,

  Zoals iedereen zojuist heeft kunnen vernemen, zijn wij genoodzaakt om vanaf morgen onze kantine te sluiten.

  Het sportpark is dan alleen toegankelijk voor leden die komen trainen. Helaas mogen ouders ook niet meer naar de training komen kijken. Ze kunnen hun kinderen afzetten bij de poort van ons complex.

  In de loop van deze week informeren we iedereen over wat de maatregelen van ons kabinet nog meer voor gevolgen hebben rondom de organisatie en het spelen van wedstrijden.

  Mochten er in de tussentijd vragen zijn, stuur dan een mailtje naar secretaris@vvinternos.nl.

  Blijf gezond!

  Bestuur vv Internos

   

  ------------------------------------------------------------

  Onderstaande regels komen tot nader order te vervallen.

  Gebruik kleedkamers 

  • De kleedkamers blijven, tot nadere order, voor de trainingen en toernooien gesloten.
  • Voor pupillen blijven de kleedkamers ook bij wedstrijden gesloten.
  • Voor Junioren geldt 1 kleedkamer per team, 1 leider per team mag bij in de kleedkamer, geen meerdere volwassenen.
  • Betreffende de senioren:
  • Voor de (oefen)wedstrijden kan wél gebruik worden gemaakt van de kleedkamers.
  • Kom bij trainingen en ook bij (oefen)wedstrijden zoveel mogelijk al omgekleed naar de club.
  • Max. 8 personen in de kleedruimte en max. 2 personen tegelijkertijd onder de douche en houdt 1,5 meter afstand.
  • Indien de capaciteit het toelaat worden bij (oefen)wedstrijden 2 kleedkamers toegewezen. Indien dat niet lukt kleden teams zich in groepen van max. 8 personen na elkaar om. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team zelf om hier zorg voor te dragen!
  • Ook voor wedstrijdbesprekingen en tijdens de rust van wedstrijden kunnen de kleedkamers dus niet worden gebruikt.

  We gaan de komende periode kijken of het op deze manier werkt en of we die ook kunnen hanteren voor het verder verloop van het seizoen 

  Gebruik kantine

  Vanaf 1 juli hebben we weer gebruik gemaakt van onze kantine. We hebben dit zoveel als mogelijk trachten te faciliteren binnen de regels die hiervoor gesteld zijn. We hebben hiervoor aanpassingen en instructies van kantine gebruik in onze kantine gepubliceerd, graag het verzoek om hiervoor aandacht te houden. Maak ook gebruik van de beschikbare middelen om uw handen te ontsmetten.

  Respecteer deze regels zodat we gebruik kunnen blijven maken van onze kantine!
  Vanaf maandag 24 augustus hebben we de kantine openingstijden weer volgens de “normale tijden” hervat. De geldende regels m.b.t. Corona hebben nog wel tot gevolg dat we de komende periode mogelijk een beperkt assortiment hebben, en dat de keuken ook beperkt open zal zijn.
  Aanvullend geldt sinds deze week echter dat iedereen die onze kantine bezoekt zich moet gaan registreren, hiervoor zullen registratielijsten in de kantine beschikbaar zijn. Graag uw aandacht hiervoor, en registreer. ook uw kind als deze mee in de kantine gaat.
  Hiervoor liggen in te vullen briefjes bij het binnenkomen van de kantine. Ingevuld kunnen deze worden gedeponeerd in de hiervoor klaar gezette box.

  Verder gelden in de kantine dezelfde regels als in de Horeca. Dus volg de looplijnen en neem plaats op een zitplaats.

  25 september 2020, extra maatregelen

  Wij zien momenteel het corona virus onze club binnen dringen en dit vereist een ernstige waarschuwing aan al onze leden. Bij ons ZA1 team zijn 4 personen positief getest en daardoor hebben wij de hele selectie en staf 10 dagen verplicht in quarantaine geplaatst: geen trainingen, wedstrijden of bezoek aan Internos. Ieder lid dient zijn eigen verantwoordelijkheid te kennen hoe bij de club én in de privé situatie mee omgegaan wordt.

  Wij horen en zien na enige weken dat de afspraken voor bezoek aan de kantine en gebruik van de kleedkamers bij competitiewedstrijden regelmatig niet meer worden nageleefd. Dit leidt tot onachtzaamheid waardoor je team de dupe kan worden van onze maatregelen. Ook de vereniging kan een boete van €4.000 krijgen wanneer de leden zich niet gedragen. Ook op onze website staat onder het kopje “Corona” exact welke maatregelen en protocollen Internos hanteert.

  Wij willen hier het volgende aan toevoegen:

  • Iedere speler of staflid dient bij klachten zich te laten testen en meldt dit bij zijn leider. Hij dient thuis te blijven totdat de uitslag bekend is en meldt dit weer aan de leider.
  • De leider informeert altijd over het testen en de uitslag aan alle overige teamleden en staf.
  • Indien test positief is dan dient de speler altijd de GGD te bellen voor verdere afhandeling. De leider informeert de corona coördinator: Belinda Marijnissen per email secretaris@vvinternos.nl of per telefoon / Whatsapp. Zij zal de commissies en belanghebbenden verder informeren.
  • Bestuur neemt in overleg met leiding en technische staf vervolg maatregelen.
  • Indien speler volgens de richtlijnen van GGD weer corona vrij is dan meldt deze dit bij zijn leider en is daarna weer welkom.

  Wij verzoeken jullie om alle spelers, staf en supporters van je team nogmaals over bovenstaand te wijzen. Mochten er nog zaken onduidelijk zijn dan kun je dit bij onze corona coördinator melden.

  Blijf gezond!

  Bestuur vv Internos