• Buitengewone Algemene Ledenvergadering

  Zoals reeds aangekondigd via onze website, nodigt het bestuur van vv Internos al haar leden en de ouders van de (jeugd)leden uit voor een buitengewone ledenvergadering op donderdag 13 februari in onze kantine. Aanvang 19:30 uur.
  Deze avond wordt een presentatie gegeven betreffende de werkwijze en de nieuwe kledinglijn voor het volgend seizoen. Aansluitend wordt er  na de pauze een presentatie gegeven over het voornemen om te investeren in LED verlichting en zonnepanelen teneinde onze accommodatie te verduurzamen.

  De agenda luidt als volgt:
  1.            Opening.
  2.            Presentatie voorstel werkwijze & kledinglijn door het kledingfonds.
  3.            Vragen aan het kledingfonds.
  4.            Pauze.
  5.            Presentatie LED verlichting & Zonnepanelen.
  6.            Vragen over LED verlichting & Zonnepanelen.
  7.            Stemming inzake de investering in LED verlichting & Zonnepanelen.
  8.            Afsluiting.

  Graag verwelkomen wij iedereen in onze kantine.
  Stemgerechtigd zijn al onze leden van 18 jaar en ouder.

  Tot ziens op donderdag 13 februari.
  Bestuur VV Internos