• Belangrijke update kleding

    We zouden afgelopen seizoen starten met een nieuwe “ronde” in het kledingfonds. Alle leden zouden vanaf dit seizoen vanuit het elftal worden voorzien van nieuwe shirts, de broeken en kousen dienen zelf aangeschaft te worden. Alle shirts lagen reeds per team klaar om uitgedeeld te worden, echter ook hier heeft de gehele situatie met corona zijn impact gehad. Het gevolg hiervan is dat tot op heden de teams nog niet de beschikking hebben over hun shirts. Met de start van de regiocup is vanwege het beperkt aantal wedstrijden die gespeeld worden, de korte tijd in voorbereiding om zaken te organiseren, besloten om de wedstrijdshirts nog niet uit te geven. In overleg is voor alle jeugdteams waar nodig een “tijdelijke” oplossing gerealiseerd met de bij Internos aanwezig tenues. Dit betekent dan voor alle teams met aanvang van het seizoen 2021-2022 de nieuwe shirts zullen ontvangen.

    Omdat hiermee de start met één seizoen is uitgesteld, maar wel reeds dit seizoen een bijdrage is geïncasseerd, zal de bijdragen voor de komende 3 seizoenen worden aangepast. Uitgangspunt is dat vanaf dit seizoen de kleding nog 3 seizoenen gedragen kan worden, waardoor voor die seizoenen de bijdrage per seizoen zal worden verlaagd van € 12,50 naar € 8,50.

    Dus begin volgend seizoen zullen de shirts per team aan de leiders worden verstrekt, zij zijn gedurende het seizoen hiervoor verantwoordelijk. Aan het einde van het seizoen zal de leider de shirts ook weer inleveren, waarna deze weer in orde zullen worden gemaakt voor het volgende seizoen. Indien er gedurende het seizoen problemen zijn met de shirts, bijvoorbeeld beschadiging of wensen m.b.t. de maatstelling zal dit altijd via de leider worden gemeld bij het kledingfonds. Vanuit daar zal een oplossing voor het team worden geboden.

    Wij willen er hierbij nog aandacht op vestigen dat elk lid individueel verantwoordelijk is om een broek en kousen aan te schaffen vanuit de kledinglijn. Deze zijn te verkrijgen bij Bruba Sport, of te bestellen via de webshop!