• Baiertal en Internos

  In 2010 onderhoudt vv Internos 50 jaar vriendschappelijke betrekkingen met SpVgg. Baiertal.

  Deze uitwisselingen zijn in 1960 tot stand gekomen door Jan Klep.

  Hij verbleef daar gedurende de 2e wereldoorlog en is ondanks de oorlog daar goed ontvangen en verzorgd. Hij heeft daar zelfs gevoetbald. Later, toen hij leider was van het kampioensteam Internos 2, organiseerde hij een reis naar het buitenland. Dat werd Baiertal. Toen is de uitwisseling begonnen. Vanaf 1973/74 werden de eerste contacten gelegd door de beide Jeugdafdelingen. Grote initiator, stimulator en organisator is Jos Martens. De eerste uitwisselingen vonden plaats en deze werden nadien, om de 2 jaar, beurtelings georganiseerd. Heel hechte vriendschappen zijn ontstaan. Zo komt de oud voorzitter de heer Hadek nog elk jaar bij degene die hem in 1960 onderdak gaf, Jan van de Berg. Iedereen kent natuurlijk de "Baiertalboom" tussen veld 2 en de kantine, die de vriendschap symboliseert tussen de beide verenigingen.

  Nog steeds organiseren Internos en Baiertal om de 2 jaar beurtelings de uitwisseling. Anthony de Graaf  Wim van den Berg hebben in 2002 het stokje van Jos Martens overgenomen. Ook zij onderhouden hechte vriendschappen in het bijzonder met Christian Munch en Michael Filsinger (Jeugdvoorzitter Baiertal).

  Kenmerkend voor de uitwisseling: De kinderen en begeleiding, zowel in Duitsland als bij ons, worden privé ondergebracht bij gastgezinnen.

  Kenmerkend voor de mensen uit Baiertal: Hun gastvrijheid, de hartelijkheid en de warmte die zij uitstralen.

  Informeer maar eens bij iedereen die ooit in Baiertal is geweest of betrokken is geweest bij de uitwisseling. Je zult alleen maar leuke en mooie herinneringen horen!

  De Baiertalcommissie