• Algemene informatie

  De ledenadministratie wordt gedaan door Pieter Willers.

  E-mail: ledenadministratie@vvinternos.nl

  Indien u contact wenst met iemand van de ledenadministratie wordt u verzocht een mail te sturen naar ledenadministratie@vvinternos.nl  

  Tevens is besloten om in principe geen 'contante betaling' meer te accepteren!

  Alle betalingen dienen te gebeuren op het daarvoor bestemde rekeningnummer zijnde:

  Rabobank: NL46RABO0114845190
  o.v.v. naam., Relatienummer en reden van betaling

  Eventuele af te handelen zaken, zoals overschrijving, etc., worden pas in behandeling genomen zodra de ledenadministratie heeft doorgekregen dat deze betalingen zijn binnengekomen en kleding is ingeleverd!

  Ledenadministratie - Pieter Willers